Jozef Korený
Autorské stránkyGeneráli pôsobiaci v Trenčíne v rokoch 1935 - 2020

npráp. v. v. Jozef Korený - Klub vojenských veteránov Trenčín


Novodobé vojenské dejiny mesta Trenčín začali v roku 1874 umiestnením 15. pešieho vlastibraneckého honvedského ( domobraneckého ) pluku v Trenčíne. . Pluk bol spočiatku umiestnený na viacerých miestách mesta, lebo kasárne Maďarskej kráľovskej domobrany postavili až okolo roku 1889.V roku 1886 začala výstavba komplexu kasárni arcikniežaťa Fridricha ktoré dokončili v roku 1887 a v roku 1880 tam umiestnili 71. peší pluk rakúsko - uhorskej armády. Mesto Trenčín so svojim geografickým umiestnením vytvorilo podmienky na dislokáciu vyšších veliteľstiev na ich čele stali od roku 1935 čs.generali. V období rokov 1939 - 1945 generali vojnovej Slovenskej republiky.V rokoch 1945 - 1992 bolo v Trenčíne v ramci ČSĽA resp. ČSA päť vyšších veliteľstiev. Po vzniku Slovenskej republiky 1.1.1993 doposiaľ boli v Trenčíne štyri vyššie veliteľstva.  
Veliteľstvo V. zboru Trenčín
arm.gen. in memoriam Ing. Vojtěch Luža ( 26.3.1891 Uh. Hradiště + zastrelený 2.10.1944 Hřiště u Přibyslavi ) - 15.10.1935 - 14.11.1935 dočasný veliteľ V. zboru Trenčín
arm. gen. in memoriam Ing. Alois Eliáš ( 29.9.1890 Praha + popravený 19.6.1942 Praha ) -14.11.1935 -14.3.1939 veliteľ V.zboru Trenčín
brig. gen.Antonín Mikuláš Číla ( 6.1.1883 Nová Paka + 31.5.1983 Praha) - mobilizačný veliteľ V. zborovej oblasti Trenčín
brig. gen. Bohuslav Všetička - ( 25.9.1893 Náchod + popravený 19.8.1942 Plotzensee - Berlín ) -15.10.1937 - marec 1939 veliteľ 15. pešej divízie Trenčín
div. gen. Jiří Hudeček nar. 16.4.1888 Hrubá Vrbka + 13.10.1979 Praha zástupca veliteľa V.zboru v Trenčíne 9 / 1936 - 9 / 1938, veliteľ V.zboru 10 /1938 - 12 /1938 v brannej pohotovosti štátu, veliteľ V.zboru v Trenčíne 12 / 1938 - 3 / 1939. Reaktivovaný v roku 1945.
Vyššie veliteľstvo 1 Trenčín ( Veliteľstvo DO 1 Trenčín ) od 1939 - 1945
general I.triedy Turanec ( 7.3.1892 Sučany  - 9.3.1957 Leopoldov ) - od 1931 do septembra 1933 zástupca p.pl.17, od 1939 veliteľ VV1 - od 19.5.1939 Posádkový veliteľ, od 19.11.1940 veliteľ 1. divízie Trenčín
general I.triedy. Anton Pulanich ( 25.5.1884 Holíč + 4.4.1962 Dunajská Streda ) - od 1939 veliteľ 1.divízie Trenčín
gen. II. triedy Štefan Jurech ( 9.6.1898 Bošáca + popravený v KT Flossünburg 1945 Nemecko ) od 14.3.1939 veliteľ V. zboru Trenčín, od 5 / 1942 veliteľ Vzdušných zbraní Trenčín
Veliteľstvo VII. zboru Trenčín od 1945
zbor.gen. Michal Širica ( 1.2.1894 Smrečany + 18.7.1970 Bratislava ) - dočasný veliteľ VII.zboru od 15.6.1945 do októbra 1945
div.gen.Mikuláš Markus ( 27.6.1897 Málinec + 31.1.1967 Ružomberok ) - veliteľ VII. zboru od 28.10.1945 - 1.11.1945
Veliteľstvo V. zboru Trenčín od 1945 - 1949
div.gen. Mikuláš Markus ( 27.6.1897 Málinec + 31.1.1967 Ružomberok ) - veliteľ V.zboru od 1.11.1945 - 31.5. 1949
 Veliteľstvo 2, vojenského okruhu Trenčín od 1950 - 1965
 arm. gen. Zdeněk Novák ( 2.4.1891 Paskov + 23.10.1988 Zadní Třebaň ) - 20.9.1950 - 31.12.1950 - veliteľ 2.VO Trenčín
 zbor. gen. František Janda ( 28.11.1898 Nezamyslice + 24.4.1964 Praha ) -  od  9 / 1950 - 1 / 1952 náčelník štábu a od 12 / 1950 - 31.12.1951 a od 1 / 1952 - 11 / 1952 veliteľ 2.VO Trenčín
 gen.por. Jaroslav Ťokan ( 28.12.1898 Jenišovice okr. Turnov  + 25.6.1985 Hradec Králové ) - 4 / 1951 - 1 / 1952 náčelník štábu 2.VO - poverený,  31.1.1952 - 3 / 1955 - veliteľ 2.VO Trenčín
 gen.por. František Sedláček ( 7.1.1913 + 7.12.1974 Praha ) - od 3 / 1955 - 7 / 1961 veliteľ 2.VO Trenčín
 gen.por. Josef Valeš ( 10.10.1918 Novosielky  Rusko, dnes Ukrajina + 16.11.1994 Praha) - od 7 / 1961 - 1.9.1965 veliteľ 2.VO a veliteľ VVO Trenčín od 9 /1965 - 7 / 1968
 gen.mjr. Samuel Kodaj ( 11.10.1922 Myjava + 5.2.1992 Trenčín ) - náčelník Politickej správy 2.VO od 15.10.1959 - 1965, veliteľ VVO od 1968 
 gen.mjr. Ing. Ján Strcula ( 4.5.1912 Vyšná Boca +11.1.2012 Trenčín ) - od 1958 - 1965  zástupca veliteľa 2.VO od 1965 - 1970 zástupca VVO Trenčín
 gen.mjr. Miroslav Pošík ( 6.11.1915 Vrdy - Bušice ( Kutná Hora  + 8.10.1987 Brno )  - od 8 / 1963 - 11 / 1969 NŠ 2.VO Trenčín
 gen.mjr. Juraj Pivoluska ( 16.9.1919 Gbely okr. Senica  + 1.12.2005 Trenčín)  - od 9 / 1960 - 8 / 1963 NŠ 2.VO Trenčín
 gen.mjr. Jan Čermák (2.9.1893 Přišimasy + 24.5.1961 Praha ) - náčelník OMO 2.VO Trenčín
 gen.mjr. Václav Vlček ( 9.5.1897 Uhlířské Janovice + 5.1.1971 Montreal - Kanada ) - veliteľ DELVA 1.4.1952, 2.VO Trenčín
 brig.gen. Jaroslav Brož ( 15.10.1898 Prostějov + 19.7.1979 Brno ) - náčelník oddelenia bojovej prípravy 2.VO Trenčín
 gen.mjr. Čestmír Skála ( 24.10.1912 Varšava  Poľsko + 18.1.1977 ) - Náčelník Politickej správy 2.VO ZVP Trenčín - od 4 / 1952 - 8 / 1956  1956 - 1957 člen ÚV KSS,  poslanec NZ 28.11.1954 - 11.6.1960
 gen.mjr. Emil Šrank ( 2.6.1919 Velká Lhota  + 21.8.1973 Praha ) - od  1958 -  ZV Del. od 1965 NŠ RVD, od 1967 NO RVD 2.VO Trenčín
 gen.mjr. Hubert Svitáček ( 23.5.1911 Třebíč + 19.10.1977 ) - od 11 / 1956 - 7 / 1958 NŠ 2.VO Trenčín
 brig.gen. Vlastimil Novák ( 22.3.1898 Praha + 28.12.1979 Trenčín ) - od 1 / 1952 - 10 / 1956 ZV 2.VO Trenčín 
 gen.mjr. Josef Hendrich ( 25.11.1910 Michovka - Besedice okr. Jablonec nad Nisou + 11.6.1980 Brno ) - od 10/1956  ZV 2.VO Trenčín, 9/1958 - 9 / 1960 NŠ 2.VO poverený Trenčín
 gen.mjr. Augustin Tvrz (10.8.1915 Městečko okr. Rakovník  + 1.11.1991 Praha ) - od  5 / 1961 - 6 / 1963 zástupca veliteľa 2.VO - od 3 / 1962 poverený, N TAO 2.VO Trenčín
 gen.mjr. Václav Sadílek ( 18.9.1907 Praha + 28.7.1983 ?) - od 1 / 1952 - 12 / 1954  NŠ 2.VO Trenčín
 gen.mjr. Karel Blatenský  ( 28.1.1915 Praha + 23.1.1985 Praha ) od 12 / 1954 - 10 / 1956  - NŠ 2.VO 1. zástupca V2VO Trenčín
 gen.mjr. Eduard Dittrich ( 10.10.1919 Mníchovo Hradiště  +  21.11.1994 Zvolen ) - od 9 / 1956 - 5 / 1958  N OBP - pomocník veliteľa 2. VO pre bojovú prípravu Trenčín
 gen.mjr. Bedřich Špinler ( 6.3.1915 Dolní Dobrouč okr. Ústi nad Orlici  + 18.1.1992 ) - od 5 / 1956 - 10 / 1956 náčelník Oddelelnia bojovej prípravy - zástupca veliteľa 2.VO pre bojovú prípravu
 gen.mjr. MUDr. Štefan Šimko,CSc.( 12.6.1916 Košice + 27.9.2002 Košice ) -  Hlavný chirurg 2.VO
 gen.mjr. MUDr. Ján Paškan ( 27.1.1907 Ochtiná okr. Rožňava  + 1.9.1989 Bratislava ) - od 11 / 1951 - 9 / 1955 náč. zdrav. odd. 2.VO
 gen.mjr. Matěj Brabec ( 31.12.1908 Vlčí okr Plzeň  + 28.5.1995 ) - od 5 / 1953 - 9 / 1959 náčelník tyla 2.VO Trenčín 
 brig.gen. František Talášek ( 11.4.1898 Olomouc - Lazce + 6.7.1971  ) - 9 / 1950 - 4 / 1951 náčelník štábu 2.VO poverený
 brig.gen. Josef Kučera ( 14.6.1896 Železná pri Kladne +18.2.1970 ) - veliteľ ženijného vojska 4/1952 - 10/1952
 brig.gen.MUDr. Osvaldd Vymětal ( 22.4.1903 Olomouc + 8.8.1967 Olomouc ) - náčelník Zdravotníckeho oddelenia 2.VO Trenčín od 9 / 1950 - 8 / 1951
 gen.mjr. Judr. Anton Rašla (15.9.1911 Voderady - Pavlice okr Trnava  + 17.5.2007 Bratislava ) vrchný vojenský prokurátor  VVP 9 / 1950 Trenčín
 gen.mjr. Ján Zeman ( 22.6.1909 New York + 29.7.1993 Bratislava ) náčelník PS - ZVP 2.VO poverený 10 /1951 - 4 / 1952
Veliteľstvo Východného vojenského okruhu v Trenčíne: od 1965 - 31.12.1991 
gen.por. Josef Valeš ( 10.10.1918 + 16.11. 1994 Praha ) veliteľ VVO od 1.9. 1965 - 8.7.1968
genplk. PhDr. Samuel Kodaj ( 11.10.1922 Myjava + 5.2.1992 Trenčín ) od 10/ 1959 - 7 / 1968 náčelník Politickej správy 2.VO , resp. od 9 / 1965 VVO,  veliteľ VVO od 8.7.1968 - 25.10.1982
gen.mjr.Ivan Dzamko ( 9.7.1919 Dubino - Ukrajina + 20.10.1978 Trenčín ) od 8 / 1967 - 9 / 1969 zástupca náčelníka štábu VVO do 9 / 1967 poverený, od 9 / 1969 - 3 / 1977 zástupca veliteľa VVO ( do 12 / 1970 súčasne náčelník Oddelenia bojovej prípravy VVO.
gen.mjr.Josef Einšpigl ( 16.6.1929 Rajnochovice  okr. Kroměříž  +1.2.2003 ) od 11 / 1980 - 9 / 1988 zástupca veliteľa VVO
gen.mjr. Karel Zátopek ( 21.8.1926 Kopřivnice okr. Nový Jičín + 25.4.1993 Trenčín )  od 10 /1976 - 1 / 1987 náčelník OBP - zástupca veliteľa VVO
gen.mjr. Pavel Figuš ( 19.2.1927 Bretejovce okr. Prešov )  od 20.11.1972 - 16.2.1976 náčelník oddelenia bojovej prípravy - zástupca veliteľa VVO, od februára 1976 - do septembra 1976 zástupca veliteľa VVO pre civilnú obranu
gen.mjr. Jaromír Jašek ( 19.5.1925 Drahelice okr. Nymburk  + 2.4.2015) od 11 / 1969 - 10 / 1973 náčelník štábu 1. zástupca veliteľa VVO
gen.mjr. Ján Puškár ( 9.9.1927 Turová okr. Zvolen  +1.8.2018  Bratislava ) od 21.10.1976 - 19.10.1985 zástupca veliteľa VVO pre civilnú obranu
gen.mjr. Jozef Dunčko ( 15.11.1933 Spišský Štvrtok + 14.6.2018 Trenčín ) od 26.11.1976 - 28.2.1978 zástupca náčelníka tankovej a automobilovej služby veliteľstva VVO, od 30.11.1979 náčelník tankovej a automobilovej služby VVO a od 1.10.1985 zástupca veliteľa VVO pre výzbroj - náčelník vyzbrojovania a technického zabezpečenia VVO
gen.mjr. Štefan Gajdoš (19.12.1929 Olichov + 8.2.1988 Trenčín ) od 15.2.1967 - 31.3.1968 náčelník štábu tyla VVO, od 16.10.1973 - 30.1.1988 náčelník tyla - zástupca veliteľa VVO
 gen.mjr. Mojmír Hergovič ( 23.7.1942 Bratislava + 4.2.2007 Bratislava ) od 10 / 1987 - 10 / 1990 náčelník tyla - zástupca veliteľa VVO
gen.mjr. PhDr. Stanislav Weinlich ( 24.7.1930 Ořeším okr. Brno + 19.5.2005 -  náčelník štábu - 1. zástupca veliteľa VVO od 11 / 1974 - 12 / 1975
gen.mjr. Zdeněk Sedláček ( 3.10.1928 Těšany okr. Brno  + 9.4.2002 Příbram ) - od 11 / 1970 - 1 / 1976 zástupca náčelníka štábu VVO, od 13.1.1976 - 10 / 1987 NŠ VVO - 1. zástupca veliteľa VVO do 10 / 1976 z poverenia, od 21.10.1976 NŠ  - 1. zástupca veliteľa VVO
genplk. Ing. Jozef Hrebík ( 28.10.1928 Lukačovce + 25.3.2017 Trenčín ) - veliteľ VVO od 25.10. 1982 - 10.9.1989
genpor. Ing. Imrich Andrejčák ( 12.7.1941 Haniska + 5.9.2018 Trenčín ) - od 10 / 1987 NŠ 1. zástupca veliteľa VVO, od 9 / 1989 - 10 / 1990 veliteľ VVO
genpor. Ing. Jozef Tuchyňa ( 11.11.1941 Krásna Ves.+ 9.11.2019 Piešťany ) - 9 / 1988 - 9 / 1989zástupca veliteľa VVO,  náčelník štábu - 1. zástupca veliteľa VVO od 26.9.1989, veliteľ VVO od 2.11.1990 - 31.12.1991
gen.por. Ing. Jozef Kováčik ( 28.10.1921 Krivá okr. Dolný Kubín  + 23.1.2005 Trenčín ) - od 7 / 1968 - 10 / 1986 náčelník Politickej správy VVO resp. od 1 / 1981 náčelník Politickej správy - zástupca veliteľa VVO
gen.mjr. PhDr. Jaroslav Kryl ( 8.5.1927 Daskabát okr. Olomouc  + 20.4.1999 Starý Hrozenkov  ) od 7 / 1967 - 1 / 1986 zástupca náčelníka Politickej správy VVO
gen.mjr. Tomáš Boriščák (28.2.1942 Šarišské Michaľany ) - od októbra 1985 - 10 / 1986 zástupca náčelníka politickej správy VVO a od októbra 1986 - septembra 1989 náčelník politickej správy - zástupca veliteľa VVO
gen.mjr. JUDr. Štefan Infner ( 15.6.1919 Vráble okr. Nitra + 30.7.1988 Trenčianske Teplice ) od 1.5.1967 námestník vyššieho vojenského prokurátora na Vyššej vojenskej prokuratúre v Trenčíne, od 11 / 1968 - 28.2.1980 vyšší vojenský prokurátor v Trenčíne
gen. mjr. Marián Horský ( 28.8.1945 Pribeník ) od júla 1990 - 31.12.1991 zástupca veliteľa VVO pre civilnú obranu
gen.mjr. Jaroslav Ešmír ( 18.2.1945 Sasinkovo ) od 1.10.1983 - 30.9.1987 náčelník štábu tyla VVO, od 1.10.1987- 24.10.1990 náčelník ubytovacej a stavebnej služby - zástupca veliteľa VVO,
gen.mjr. Jiří Egg ( 1.12.1941 Nové Město nad Metuji - Krčín - ČR ) od 1.10.1985 zástupca veliteľa VVO pre civilnú obranu, od októbra 1986 náčelník oddelenia bojovej prípravy - zástupca veliteľa VVO, od septembra 1989 zástupca veliteľa VVO,
gen.mjr. Svetozár Naďovič ( 5.7.1939 Vrádište ) - od októbra 1986 zástupca NŠ VVO do februára 1990
gen.mjr. Ing. Pavel Honzek ( 21.6.1947 Jaroslavice, okr. Znojmo - ČR ) - od 1.9.1989 - 30.10.1990 náčelník oddelenia bojovej prípravy - zástupca veliteľa VVO a od 2.11.1990 - 1.1.1992 náčelník štábu 1. zástupca veliteľa VVO
Vojenské veliteľstvo VÝCHOD v Trenčíne od 1.1.1992 - 31.12.1992
Prijatím Zákona o Československej federácií zo dňa 20.10.1968 bola upravená teritoriálna pôsobnosť VVO Trenčín. V rámci redislokačných a reorganizačných zmien v dôsledku pobytu okupačných vojsk Varšavskej zmluvy, hlavne Sovietskej armády bolo z veliteľstva Východného vojenského okruhu bez narušenia velenia vojskám na teritóriu Slovenskej republiky k 1.1.1992 vytvorené Vojenské veliteľstvo VÝCHOD ktoré bolo k 31.12.1992 premenované na Veliteľstvo Armády Slovenskej republiky. 
genpor. Ing. Jozef Tuchyňa - poverený veliteľ VVV od 1.1.1992  - 20.7.1992
 genmjr. Ing. Pavel Honzek - poverený veliteľ VVV od 30.6.1992 a od 28.7.1992 NŠ 1. zástupca veliteľa VVV
genmjr. Ing. Július Humaj ( 7. 11.1949 Galanta ) - veliteľ VVV od 20.7.1992
gen.mjr. Ing. Milan Polák ( 10.2.1941 Martin  ) - náčelník Správy pre prípravu vojsk - zástupca veliteľa VVV 1 / 1992 - 12 / 1992
gen.mjr. Ing. Jaroslav Ešmír ( 18.2.1945 Sasinkovo ) od 1.1.1992 - 22.4.1992 poverený náčelník tyla - zástupca veliteľa VVV, od 23.4.1992 - 31.12.1992 náčelník tyla - zástupca veliteľa VVO
gen.mjr. Ing. Marián Horský ( 28.8.1945 Pribeník ) od 1.1.1992 poverený dočasným výkonom funkcie náčelníka civilnej obrany VVV Trenčín
gen.mjr. Ing. Jiří Egg ( 1.12.1941 Nové Mesto nad Metuji - Krčín ČR ) od 1.1.1992 poverený výkonom funkcie veliteľa Vojenskej polície VVV a v septembri 1992 bol do funkcie riadne ustanovený
Veliteľstvo Armády SR v Trenčíne od 1.1.1993 - 31.8.1994
Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky čís. 3 zo dňa 16.12.1992 bola zriadená Armáda Slovenskej republiky.
Podľa Ústavného zákona č. 542 / 1992 Zb. dňom 31.12.1992 zanikla ČSA. Zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej republiky dňom 31.12.1992 zanikla aj spoločná federatívna armáda.Velenie nad zväzkami, útvarmi, vojenskými školami prevzalo Veliteľstvo Armády SR so sídlom v Trenčíne.
Gen. por. Ing. Július Humaj ( 7.11.1949 Galanta )  - poverený veliteľ ASR od 1.1.1993 a veliteľ ASR od 18.3.1993 - 31.8.1994
gen.por. Ing. Andrej Sabol (1.9.1941 Budkovce okr. Michalovce ) - 1. zástupca veliteľa ASR 1 / 1993 - 3 / 1994 Trenčín
 gen.por. Ing. Pavel Honzek ( 21.6.1947 Jaroslavice ) -  náčelník operačného štábu ASR 1993 - 1994 Trenčín
gen.mjr. Ing. Jaroslav Ešmír ( 18.2.1945 Sasinkovo ) - od 1.1.1993 - 31.8.1994 veliteľ logistiky veliteľstva ASR
 gen.mjr. Svetozár Naďovič ( 5.7.1939 Vrádište ) - zástupca náčelníka štábu PV ASR Trenčín
gen.mjr. Ing.Štefan Gombík ( 17.10.1951 Nitra ) - od 1.11.1992 náčelník oddelenia letectva správy letectva a PVO pre územie SR Veliteľstva letectva a PVO GŠ Čs. armády,od 29.12.1992 veliteľ letectva a PVO Veliteľstva ASR v Trenčíne
 gen.mjr. Dušan Humený ( 4.12.1953 Liptovský Mikuláš ) - náčelník Správy RVD Správy pozemného vojska GŠ ASR Trenčín od 4.7.1996 - 30.4.1999
gen.mjr. Ing. Marián Horský ( 28.8.1945 Pribeník ) - náčelník Organizačnej správy  Hlavného štábu  veliteľstva ASR od 1.1.1993
gen.mjr. JUDr. Ondrej Samaš ( 18.6.1955 B.Bystrica - predseda Vyššieho vojenského súdu Trenčín - 2012 - 31.3.2017
gen.por. Ján Váňa ( 9.4.1940 Veľký Ďur + 22.5.2016 ) od 1992 náčelník Hlavnej správy letectva a protivzdušnej obrany Veliteľstva ASR
gen.mjr. Ján Ďurové ( 7.1.1948 Bratislava ) - náčelník Štábu VLaPVO ASR Trenčín
gen.mjr. Ing. Jiří Egg ( 1.12.1941 Nové Mesto nad Metuji ) -  od 1.1.1993 náčelník správy vojenskej polície Hlavného štábu ASR
Generálny štáb OS SR Trenčín od 1994 - 1999
Veliteľstvo Armády Slovenskej republiky bolo dňom 31. augusta 1994 zrušené. Dňom 1.9.1994 ho nahradil Generálny štáb Armády Slovenskej republiky so sídlom v Trenčíne. Zákonnými ustanoveniami bolo do pôsobnosti GŠ dané riadenie a velenie Armáde SR, realizácia úloh jej výstavby, zabezpečenia bojovej a mobilizačnej pohotovosti, personálny rozvoj, vzdelávanie, príprava špecialistov, zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru a koordinácia vojenskej letovej prevádzky s civilnou.
gen.por. Ing. Július Humaj - NGŠ od 26.8.1994 - 31.8.1994 Trenčín, od 1.9.1994 - 31.12.1999 zástupca náčelníka GŠ Armády SR
gen.plk. Jozef Tuchyňa - NGŠ od 1.9. 1994 - do 19.8. 1998 Trenčín
gen.por. Ing. Pavel Honzek - zástupca NGŠ pre operačné plánovanie ASR 1994 - 1999 Trenčín
gen.mjr. Marián Mikluš ( 24.3.1953 + 15.3.2015,- NGŠ Trenčín od 19.8.1998 do 4.12.1998, od 2008 - 2011 v stálej delegácií SR pri NATO v Bruseli
gen. Milan Cerovský - od 1 / 1998 náčelník Správy pre integráciu a štandardizáciu  GŠ ASR, NGŠ od 4.12.1998 - 30.12.1998 a od 30.12.1998
genpor. Ing. Jaroslav Ešmír ( 18.2.1945 Sasinkovo ) od 1.9.1994 zástupca NGŠ pre logistiku ASR a od 1.5.1999 náčelník Štábu logistiky GŠ ASR
gen.mjr. Ing. Gašpar Hozman ( 6.1.1946 Hurbanovo + 20.2. 2019 Trenčín ) - od 1.5.1999 náčelník štábu operačného plánovania GŠ ASR, od 1.5.2000 - 1.10. 2000
 gen.mjr. Ing. Ján Čmilanský ( 11.5.1949 Radatice ) - náčelník Štábu operačného plánovania GŠ ASR od 1.5.1999
gen.mjr. Ing. Emil Vestenický ( 17.7.1948 Turá ) - náčelník Štábu pozemného vojska GŠ ASR od 1.9.1994, od 5 / 1999 - 12 / 1999 náčelník Správy pozemného vojska štábu operačného plánovania GŠ ASR
gen.mjr. Ing. Marián Horský - náčelník Organizačnej správy GŠ ASR od 1.9.1994 - 30.11.1998
genmjr.Ing.Dušan Humený - náčelník oddelenia RVD Správy pozemného vojska štábu operačného plánovania ( J - 3 ) GŠ ASR od 1.5.1999, a od 14.11.1999 -31.12.1999 poverený zastupovaním vo funkcii náčelníka Správy pozemného vojska Štábu operačného plánovania GŠ ASR
genmjr. Ing: Ján Salaganič  ( 6.8.1958 Ladomírov ) - od 1996 - na GŠ ASR, od 1.8.2008 náčelník štábu logistiky GŠ OS,
gen.mjr. Ing. Jiří Egg ( 1.12.1941 Nové Město nad Metuji ) - od septembra 1994 - 30.12.1996 zástupca náčelníka správy vojenskej polície GŠ ASR
gen.por.Ing. Štefan Gombík ( 17.10.1951 Nitra ) - od 31.8.1994 - 30.4.1999 náčelník štábu letectva a PVO GŠ ASR, od júna 1997 veliteľ strediska prípravy slovenských kozmonautov, od 1.5.1999 - 31.12.1999 náčelník správy spojenia, elektronických automatizačných systémov J - 6 GŠ ASR
gen.mjr. Ing. Ján Ďurové - náčelník správy letectva a PVO štábu operačného plánovania GŠ ASR od 1.5.1999
brig.gen. v zál.. Ing. Jaroslav Muríň ( 6.12.1952 Trutnov + 5.9. 2010 ) Generálny riaditeľ LOT Trenčín
Veliteľstvo Pozemného vojska ASR ( veliteľstvo Pozemných síl OS SR ) Trenčín  od 1993
Pozemné sily OS SR vznikli transformáciou pozemného vojska  1.7.2002 ( 1.1.2000 )
gen.mjr. Ing. Emil Vestenický ( 17.7. 1948 Turá) - veliteľ  Pozemného vojska od 1.1. 1993 - 31.8.1994 ( 1993 - 1999 ) 
gen.mjr. Ing. Svetozár Naďovič ( 5.7.1939 Vrádište ) - zástupca veliteľa pozemného vojska ASR od 1.1.1993 - august 1994, od 9 / 1994 - 8 / 1997 zástupca NŠ pozemného vojska GŠ ASR a od mája - júna  1995 poverený NŠ pozemného vojska GŠ ASR
gen.mjr. Ing. Ján Čmilanský ( 11.5.1949 Radatice ) - zástupca NŠ PV GŠ ASR pd 1.9.1997
gen.mjr. Ing. Jozef Blizman ( 5.9.1953 Banská Bystrica ) - veliteľ PS OS SR od 1.1.2000 - 30.6.2002 a od 1.7.2002 - 30.1.2003
gen.mjr. Ing. Dušan Humený ( 4.12.1953 Liptovský Mikuláš ) - zástupca veliteľa Pozemných síl GŠ ASR od 1.1.2000 - 31.3.2003
gen.mjr. Ing. Gašpar Hozman ( 6.1.1946 Hurbanovo + 20.2.2019 Trenčín ) - od 1.1.2000 NŠ operačnej a bojovej prípravy veliteľstva PV GŠ MO SR, od 1.10.2000 - 9 / 2002 poverený NŠ PS OS SR
gen. mjr. Ing. Oto Nečas ( 1.8.1952 Hrušky - ČR ) - veliteľ PS OS SR od 30.1.2003 - 16.12.2004 ( 1.2.2003 - 15.12.2004 )
gen.mjr. Ing. Milan Maxim ( 13.4.1956 Michalovce ) - veliteľ PS OS SR od 15.12.2004 - 31.5.2009 ) 8.5.2005 
gen.mjr. Ing. Jaroslav Vývlek ( 18.12.1955 Polianky - Látky ) - veliteľ PS OS SR od 1.6.2009 - 30.9.2010,  zástupca veliteľa PS OS SR od 2 / 2003  - 1 / 2005
gen.mjr.Ing.Ján Salaganič ( 6.8.1958 Ladomírov ) - od 2002 náčelník odboru veliteľstva PS OS, od 22.9. 2006 - 31.7. 2008 zástupca veliteľa PS OS, veliteľ PS OS SR od 1.10.2010 - 10.9.2012
brig. gen. Ing. Miroslav Kováč ( 23.2.1958 Martin ) - zástupca veliteľa Pozemných síl OS SR od 1 / 2005
brig.gen. Ing. Ondřej Novosad ( 17.12.1962 Jeseník - ČR ) - veliteľ Pozemných síl OS SR od 10.9.2012 - 31.3.2017 ) od 15.9.2012 ?, zástupca veliteľa PS OS SR 2010 - 2012
brig.gen.Ing. Pavel Macko, CSc.( 5.10.1964 Kaplice - ČR ) - zástupca veliteľa Pozemných síl OS SR od 1.8.2008
brig.gen. Ing. Vladimír Kubáň ( 3.1.1967 Michalovce ) - náčelník odboru pre podporu operácií veliteľstva PS od 2010 - 2012, zástupca NŠ veliteľstva PS 2012, NŠ veliteĺstva PS 2012 - 2015
brig.gen.Ing. Juraj Krištofovič ( 22.11.1963 Trenč.Teplice) - zástupca veliteľa PS OS SR od 1.7.2014 - 1.7.2018
gen.mjr.Ing. Jindřich Joch ( 19.4.1963 Přerov ) - Náčelník štábu PS OS SR od 18.9.2007, veliteľ PS OS SR od 1.4.2017
brig. gen. Ing. Karol Navrátil ( 26.8.1963 Prešov ) - od 1.2.2005 zástupca NŠ veliteľstva PS OS SR, od 1.10.2005 NŠ veliteľstva PS OS SR, od 2012 - 2015  zástupca veliteľa PS OS SR, od 2015 - 2017 NŠ veliteľstva PS OS SR, a od 1.2.2017 zástupca veliteľa PS OS SR, 
brig. gen. Ing. Martin Michalko ( 26.7.1968 Bardejov ) - zástupca veliteľa PS OS SR od 1.7.2019 
Veliteľstvo Síl výcviku a podpory Trenčín od 2002 - 2014
Sily výcviku a podpory boli zriadené Zákonom č. 321 / 2002 Z.z. o ozbrojených silách SR 1.7.2002 a stali sa jednou z ich zložiek. 
brig.gen. Ing. Milan Maxim ( 13.4.1956 Michalovce ) - veliteľ Síl výcviku a podpory OS SR od 1.7. 2002 - 18.12. 2004
gen.mjr. Jan Kačmár ( 8.6.1951 Kobylnice + 27.12. 2012 Prešov ) zástupca veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR od 1.7.2002 - 17.12.2004, veliteľ Síl výcviku a podpory OS SR od 18.12.2004 - 11 / 2007
brig.gen. Ing. Miroslav Kocian ( 11.12.1962 Žilina ) - zástupca veliteľa VSVaP OS SR od 18.12.2004 - 11.1. 2007
gen.mjr. Miroslav Kováč (23.2.1958 Martin ) - veliteľ Síl výcviku a podpory OS SR od 1.12.2007 ( od 11 / 2007  )
brig. gen. Ing. Pavel Macko ( 5.10.1964 Kaplice - ČR ) - veliteľ Veliteľstva logistiky Síl výcviku a podpory OS SR od r. 2004 
brig.gen.Ing. Juraj Krištofovič( 22.11.1963 Trenč. Teplice ) - veliteľ Veliteľstva logistiky Síl výcviku a podpory OS SR od r. 2008
gen.mjr. Ing. Peter Vojtek ( 8.1.1958 Komárno ) - veliteľ SVaP od 2010 - 2011
brig. gen. Ing. Josef Pokorný ( 19.12.1960 Mor. Třebová - ČR )- zástupca veliteľa Síl VaP od 1.10.2011 - 1.7.2012
brig. gen. Ing. Ľubomír Svoboda ( 13.10.1961 Myjava ) - veliteľ Síl výcviku a podpory OS SR od 1.7. 2012 - 31.7.2013
brig.gen. Ing. Martin Babiak ( 14.4.1959 Krupina ) - zástupca veliteľa veliteľstva Síl výcviku a podpory OS SR Trenčín od 1.11.2007 - 31.12.2007
Veliteľstvo SVa P bolo po 30.11.2014 zrušené.
Pramene:
1. Vojenský historický ústav AČR Praha - Kvalifikačné listy
2. Vojenský historický ústav Bratislava - Kvalivikačné listy
3. VA CR Trnava  - Kvalifikačné listy
4. Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, MO ČR - AVIS Praha 2005
5. Štajgl, Jan a kolektív: GENERÁLI - Slovenská vojenská generalita 1918 - 2009
6. Jašek,Peter., Kinčok, Branislav., Lacko, Martin:Slovenskí generáli 1939 - 1945, Ottovo nakladatelství Praha, Tešínska tiskárna,a.s. Český Těšín 2013
7. Bystrický, Jozef., Čaplovič, Miloslav ., Purdek, Imrich., Štajgl, Jan:  Ozbrojené sily Slovenskej republiky - História a súčasnosť 1918 - 2005, druhé vydanie 1918 - 2008, Magnet Press, Slovakia 2005
8. Cséfalvay, František a kol.: Vojenské osobnosti dejín Slovenska1939 - 1945, Bratislava VHÚ 2013
9. Čaplovič, Miloslav., Railich, Jiří a kol.:Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, VHÚ Praha, VHÚ Bratislava, Praha 2005
10. Purdek, Imrich., Lichner, Ján., Nižňanský, Jaroslav., Šmida, Milan., Vitko, Pavol:V službách vlasti, demokracie a mieru - 15 rokov Ozbrojenýchj síl Slovenskej republiky 1993 - 2008, Magnet Press, Slovakia 2008 
11. Ročenky Klubu generálov SR 5.výročie založenia KG SR 2006 - 2011 a roč. 2012, 2014, 2015,2016,2017,2018
12. Maskalík, Alex Mgr.PhD: Elita armády - Československá vojenská generalita 1918 - 1992 - HWSK,s.r.o. Košice,2012 ISBN 978-80-970941-0-2
13.Centrálna evidencia obyvateľstva Českej republikyAutor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: