Jozef Korený
Autorské stránky


 Obsah: 
Životné jubileum Jána Fabuša. Autor: Jozef Korený, 2013.
Politické a spoločenské pomery v Trenčíne v rokoch 1945 – 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016. ÿa>
História pošty v Trenčíne 1945 - 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
História filatelie v Trenčíne 1945 - 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
Pamiatke tých ktorí nedoleteli - padlí čs. letci a leteckí špecialisti v " Bitke o Angliu " narodení na Slovensku Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
Juraj VII. Turzo vo filatelistických súvislostiach. Autor: Jozef Korený    Pridané 9.1.2017.
Druhá svetová vojna 1939 - 1945 Autor: Jozef Korený    Pridané 9.1.2017.
Turzovčania na bojiskách 1. a 2. svetovej vojny Autor: Jozef Korený    Pridané 9.1.2017.
Z histórie pošty v Uhrovci a Uhroveckej doline Autor: Jozef Korený    Pridané 9.1.2017.
Stručné dejiny 2. svetovej vojny na poštových a filatelistických artefaktoch – Európa (1. časť)   Autor: Jozef KORENÝ, npráp. v. v.    Pridané 10.1.2017.
Stručné dejiny 2. svetovej vojny na poštových a filatelistických artefaktoch – Európa (2. časť)   Autor: Jozef KORENÝ, npráp. v. v.    Pridané 16.3.2017.
Samostatnosť v predvečer vojny   Autor: Jozef KORENÝ, npráp. v. v.    Pridané 31.1.2017.
Uvedenie poštovej známky Jozef Miloslav Hurban 1817 - 2017   Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 23.3.2017.
Stratený Turzovčan Vincent Tkačík   Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 25.3.2017.
Osudy vojakov Slovenskej armády z Kysúc, ktorí bojovali, dezertovali a padli zo Zaisťovacej divízie, Rýchlej divízie a Slovenských vzdušných zbraní v rokoch 1939 - 1944 v ZSSR   Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 25.3.2017.
V pamäti Slovenska nesmú byť obete II. svetovej vojny zabudnuté   Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 10.4.2017.
Zoznam pečiatok útvarov poľnej pošty dislokovaných v obvode 2. vojenského okruhu Trenčín v roku 1955.    Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 25.5.2017.
Abecedný prehľad posádkových podacích staníc 2. vojenského okruhu Trenčín k 13.9.1954    Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 25.5.2017.
Poľná poštová služba Slovenskej armády na východnom fronte proti ZSSR v rokoch 1941 - 1943    Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 1.6.2017.
Listové zásielky príslušníkov ČSĽA v Dozornej komisii neutrálnych štátov v Kórei 1953 - 1993    Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 3.6.2017.
Nemecká poľná pošta v rokoch II. svetovej vojny 1939 - 1945    Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 5.6.2017.
32. bitevný letecký pluk - Vojenský útvar 1110 v Trenčíne    Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 3.10.2017.
Druhá svetová vojna v zrkadle poštových a filatelistických artefaktov - III. záverečná časť.   Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 3.10.2017.
Letecká havária lietadlá Lisunov LI - 2    Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 25.10.2017.
Stručné dejiny 2. svetovej vojny na poštových a filatelistických artefaktoch: Vojenské operácie a udalosti v Európe 1944 – 1945, príprava a priebeh SNP, Karpatsko-duklianska operácia a oslobodenie Slovenska, vojenské operácie v severnej Afrike 1940 – 1943 a vojenské operácie v Tichomorí 1941 – 1945 (3. časť)    Autor: Jozef KORENÝ, npráp. v. v.    Pridané 25.10.2017.
Slovenskí vojaci padlí v Taliansku v rokoch 1943 - 1945    Autor: Jozef KORENÝ, npráp. v. v.    Pridané 7.12.2017.
90. výročie I. slovenskej výstavy poštových známok v Trenčíne 1928 - 2018    Autor: Jozef KORENÝ, npráp. v. v.    Pridané 11.12.2017.
Slováci v národno - oslobodzovacom boji v Juhoslávii v rokoch 1941 - 1945    Autor: Jozef KORENÝ, npráp. v. v.    Pridané 12.12.2017.
Kysučania pochovaní na vojenskom cintoríne z I. svetovej vojny Kubra - Zábranie v Trenčíne. Autor: Jozef Korený    Pridané 20.1.2018.
Trenčianska chybotlač 40 / 200 jej vznik a osudy. Autor: Jozef Korený    Pridané 10.2.2018.
50 rokov Klubu filatelistov 52-19 ... Trenčín 1963 – 2013. Autor: nadpráporčík vo výslužbe Jozef Korený    Pridané 10.2.2018.
História a osobnosti trenčianskej filatelie. Autor: Jozef Korený    Pridané 10.2.2018.
Vojna v Kórei v rokoch 1950 - 1953. Autor: Jozef Korený    Pridané 14.3.2018.
Činnosť spravodajských orgánov OBS a VKR ČSĽA od roku 1945. Autor: Jozef Korený    Pridané 18.3.2018.
Nikto nebude zabudnutý! Autor: Jozef Korený    Pridané 5.4.2018.
80 rokov Klubu filatelistov v Trenčíne. Autor: Jozef Korený    Pridané 5.4.2018.
Zomrel PhDr. Štefan Kollár,PhD. Autor: Jozef Korený    Pridané 22.4.2018.
Obnova armádnych štruktúr ČSA na Slovensku a v Trenčíne v rokoch 1945 - 1949. Autor: Jozef Korený    Pridané 13.5.2018.
Tabuľa s menami padlých v II. SV 1939 - 1945 v Turzovke na pamätníku padlých a nezvestných z I. SV 1914 - 1918. Autor: Jozef Korený    Pridané 10.6.2018.
100 rokov od vojenskej vzbury Slovákov v srbskom Kragujevaci 8.6.1918 - 2018. Autor: Jozef Korený    Pridané 10.6.2018.
Generálny štáb Armády Slovenskej republiky Trenčín 1.9.1994 - stav k 15.5.1995. Autor: Jozef Korený    Pridané 15.6.2018.
Oravčania pochovaní na vojenskom cintoríne Trenčín - Kubra - Zábranie z rokov 1915 - 1918. Autor: Jozef Korený    .
Obete II. svetovej vojny z veľkej Turzovky 1939 - 1945. Autor: Jozef Korený    .
Česko - Slovensko v kontexte II. svetovej vojny 1939 - 1945. Autor: Jozef Korený    Pridané 9.9.2018.
Slováci pochovaní na " zabudnutom " a obnovenom vojenskom cintoríne v Trenčíne - Kubra - Zábranie z rokov 1915 - 1918 z okresov Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Považská Bystrica, Partizánske a Žilina . Autor: Jozef Korený    Pridané 9.9.2018.
XXIII. Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň . Autor: Jozef Korený    Pridané 9.9.2018.
Plukovník v.v. Mojmír Reich - letecká legenda Trenčína. Autor: Jozef Korený    Pridané 12.10.2018.
Slováci pochovaní na vojenskom cintoríne v Trenčíne - Kubra - Zábranie v rokoch 1915 - 1918 zo súčasných Vyšších územných celkov SR Trnava, Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Prešov, Košice mimo Trenčiansky samosprávny kraj,okresy Čadca, Žilina a Orava. Autor: Jozef Korený    Pridané 12.10.2018.
Spolupráca KF 52 19 Trenčín s HBSV - ARGE MILITARIA AUSTRIACA PHILATELIA WIEN. Autor: Jozef Korený    Pridané 23.10.2018.
Holokaust Židov z Turzovky v kontexte holokaustu Židov na Slovensku a v Európe. Autor: Jozef Korený    Pridané 13.11.2018.
Výstava 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku Československa 1918 - 2018. Autor: Jozef Korený    Pridané 26.11.2018.
História armády a Slovensko v rokoch 1918 - 2018. Autor: Jozef Korený    Pridané 30.11.2018.
Generalita Armády slovenskej republiky vo filatelii. Autor: Jozef Korený    Pridané 3.1.2019.
Výstava Generál Štefánik. Autor: Jozef Korený    Pridané 28.2.2019.
Kysučania s generálskymi epoletami. Autor: Jozef Korený    Pridané 6.3.2019.
Udalosti ktoré predchádzali začiatku II. svetovej vojny 1.9.1939. Autor: Jozef Korený    Pridané 6.3.2019.
Život a dielo generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika. Autor: Jozef Korený    Pridané 15.4.2019.
Slovenské národné povstanie v roku 1944 v kontexte vojnových udalosti v rokoch 1944 - 1945. Autor: Jozef Korený    Pridané 30.6.2019.
Represívne nemecké a slovenské orgány a ich predstavitelia na Slovensku v rokoch 1939 - 1945 . Autor: Jozef Korený    Pridané 18.7.2019.
V sťah katolíckeho kléru k fašizmu, nacizmu a antisemitizmu v rokoch 1935 - 1945. Autor: Jozef Korený    Pridané 24.7.2019.
Príslušníci Slovenských vzdušných zbraní v Poľskej obrannej vojne v roku 1939 a ich osudy. Autor: Jozef Korený    Pridané 4.8.2019.
Dozorná komisia neutrálnych štátov v Kórei v rokoch 1953 – 1993. Autor: Jozef Korený    Pridané 13.8.2019.
100. rokov slovenského gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Autor: Jozef Korený    Pridané 9.11.2019.
Inaugurácia poštových známok v Trenčíne a okolí. Autor: Jozef Korený    Pridané 6.1.2020.
Trenčiansky filatelistický rok 2019. Autor: Jozef Korený    Pridané 15.1.2020.
Generáli pôsobiaci v Trenčíne v rokoch 1935 - 2020. Autor: Jozef Korený    Pridané 6.2.2020.
Náš jubilant Ondrej Sulo 80. ročný. Autor: Jozef Korený    Pridané 11.2.2020.
Zosnuli Slováci z I. svetovej vojny a pochovaní na Mestskom cintoríne v Trenčíne v rokoch 1914 - 1920. Autor: Jozef Korený    Pridané 29.4.2020.
Náš jubilant 70 ročný plk. v. v. Ing. František Horečný. Autor: Jozef Korený    Pridané 14.5.2020.
Poľná pošta Sovietskej armády po dobu okupácie ČSSR od 21.augusta 1968 do roku 1991. Autor: Jozef Korený    Pridané 5.7.2020.
História 6. roty chemickej ochrany - VÚ. 9389 Havlíčkuv Brod. Autor: Jozef Korený    Pridané 14.7.2020.
Medzinárodná komisia pre kontrolu a dohľad nad prímerím v Južnom Vietname roku 1973 ( ICCS) dokumentovaná v poštovej prevádzke. Autor: Jozef Korený    Pridané 14.7.2020.
nadpráporčík v.v. Jozef Korený - moja služba vlasti v útvaroch  ČSĽA, ČSA a ASR v rokoch 1957 - 1993. Autor: Jozef Korený    Pridané 12.8.2020.
Oddiely raketového vojska v Československej armáde. Autor: Jozef Korený    Pridané 13.8.2020.
Míľniky trenčianskej filatelie 1925 - 2020. Autor: Jozef Korený    Pridané 13.8.2020.
Východný vojenský okruh a Trenčín v roku 1968. Autor: Jozef Korený    Pridané 7.10.2020.
Obchodníci a firmy v Trenčíne roku 1928. Autor: Jozef Korený    Pridané 17.10.2020.
Jubilant Michal Kiššimon - 80 ročný. Autor: Jozef Korený    Pridané 19.10.2020.
Bibliografia II. Jozef Korený - vojak vo svete vojenskej histórie, pošty a filatelie. 1997 - 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané 10.1.2021.
Vojenské dejiny Trenčína 1945 - 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané 28.2.2021.
Pohrebné služby v roku 1942 - 1943 v Trenčíne. Autor: Jozef Korený    Pridané 28.7.2021.
Za Michalom Kiššimonom. Autor: Jozef Korený    Pridané 27.4.2022.
Náš predseda pplk.v.v.Ing. Karol Milan jubiluje. Autor: Jozef Korený    Pridané 16.7.2022.
Slováci a Česi v nemeckých vojenských zajateckých táboroch v rokoch 1939 - 1945. Autor: Jozef Korený    Pridané 22.7.2022.Životopis autora Jozefa Koreného    Pridané 12.1.2017.


Zal. 24.12.2016, Bbc.
 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: